Projecten Australië

mei 29, 2013 0 comments

Van april tot en met mei 2013 heeft ing. Erik Loots voor Loots Groundwater International op het project Barangaroo in Australië gewerkt, dit is het grootste bouwproject in de Pacific met een totale aanneemsom van circa 8 miljard dollar. Voor de opdrachtgever heeft ing. Erik Loots met de hoofdaannemer besproken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van grondwater en de bouwput. Na diverse vergaderingen en overleg is uiteindelijk een onderbouwend adviesrapport opgesteld voor de bouwput, bemaling en effecten op de omgeving. Tijdens dit bezoek is ook het personeel van de onderaannemer opgeleid voor optimalisatie bemaling, er is een pompproef voorbereid en voor enkele nieuwe werken is er onderzoek en advies uitgevoerd (tenders).

Ontwikkelaar: Lend Lease
Aannemer bouw: Lend Lease
Civiele aannemer: Baulderstone
Bemaler & grondwatersanering: Synergy Resource Management

De hoofdaannemer en onderaannemer waren zeer tevreden met geleverde diensten voor de bemaling/grondwaterbeheer, het voorgestelde ontwerp was voor beide partijen interessant (kosten- en risicoafweging).

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.