3D grondwater model - als het niet gemodelleerd kan worden, dan bestaat het niet!

3D groundwater dewatering models
Screenshot grondwater modellen diverse projecten: bouwputbemalingen, grondwaterstroming
berekenen, barrière berekening,  infra bemalingen (riool en kabel tracés), saneringen, etc.
Enigszins getriggerd door de uitspraak "If you cannot compute it, it doesn’t exist (website TU Delft)" is de afbeelding samengesteld van diverse projecten waarbij veel tijd is geïnvesteerd voor het grondwatermodel. Ook bij Loots Grondwatertechniek wijken we niet voor een uitdaging en verleggen we de grenzen regelmatig. 

Voorbeeld, na research (veldmetingen) en ervaringen hebben we grote vooruitgang geboekt bij nauwkeurigheid invoer bemalingsmethodes: Dit betekent dat elk bemalingsonderdeel in het 3D model realistische grenzen krijgt. Dus weerstand toename leidingen, filters en pompen worden meegenomen bij het 3D grondwatermodel. De software dusdanig te programmeren dat een onttrekkingspunt een realistisch debiet-tijdsverloop heeft. Het is zelfs mogelijk het totale debiet te beperken (bijvoorbeeld door zuiveringsinstallatie). Onze klant kon bij dit project een planning opstellen en de natte plekken aanwijzen, ter info bij de 'traditionele' berekening met een constant debiet waren de natte plekken niet zichtbaar doordat grondwaterstand ter plaatste van bronnen onbeperkt verlaagd werden.