3D grondwater model - als het niet gemodelleerd kan worden, dan bestaat het niet!

apr 3, 2012 0 comments
3D groundwater dewatering models
Screenshot grondwater modellen diverse projecten: bouwputbemalingen, grondwaterstroming
berekenen, barrière berekening,  infra bemalingen (riool en kabel tracés), saneringen, etc.
Enigszins getriggerd door de uitspraak "If you cannot compute it, it doesn’t exist (website TU Delft)" is de afbeelding samengesteld van diverse projecten waarbij veel tijd is geïnvesteerd voor het grondwatermodel. Ook bij Loots Grondwatertechniek wijken we niet voor een uitdaging en verleggen we de grenzen regelmatig. 

Voorbeeld, na research (veldmetingen) en ervaringen hebben we grote vooruitgang geboekt bij nauwkeurigheid invoer bemalingsmethodes: Dit betekent dat elk bemalingsonderdeel in het 3D model realistische grenzen krijgt. Dus weerstand toename leidingen, filters en pompen worden meegenomen bij het 3D grondwatermodel. De software dusdanig te programmeren dat een onttrekkingspunt een realistisch debiet-tijdsverloop heeft. Het is zelfs mogelijk het totale debiet te beperken (bijvoorbeeld door zuiveringsinstallatie). Onze klant kon bij dit project een planning opstellen en de natte plekken aanwijzen, ter info bij de 'traditionele' berekening met een constant debiet waren de natte plekken niet zichtbaar doordat grondwaterstand ter plaatste van bronnen onbeperkt verlaagd werden.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.