Geohydrologisch advies

Voor grondwatervraagstukken (wateroverlast, teveel of te weinig grondwater, ontwerp woonwijk, grondwaterbeheer, grondwatermeetnetten, WKO, etc.) bieden we geohydrologisch advies. Bijvoorbeeld bieden we oplossingen aansluitend op artikel 3.6 van de Waterwet, gemeentelijk zorgplicht grondwater. Zoekt u grondwater expertise dan helpen we u graag.
Grondwaterstand berekend aan de hand van boezempeil
Bepalen k-waarde zand (ook genoemd kD-waarde, doorlatendheid en transmissiviteit) is een van de geohydrologische advies berekeningen die Loots Grondwatertechniek kan leveren voor de opdrachtgever, eventueel inclusief geohydrologisch veldwerk.
geohydrologisch drainage advies begraafplaats
Drainageberekening - geohydrologisch advies begraafplaats
Ook geohydrologisch advies voor: bepalen stromingsrichting en -snelheid grondwater, verplaatsing verontreinigingen, stuwing grondwater, ondergrondse watergang berekenen, barrière berekening, etc.

Bij opstellen van geohydrologisch advies zijn de volgende normen van toepassing:
  • -Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp, NEN 9997-1+C1, Geotechnisch ontwerp van constructies