Wat is een Bemalingsadvies?

mrt 13, 2024 1 comments
Een bemalingsadvies blijkt soms een "Kat in de zak" (onbruikbaar resultaat of totaal naast de waarheid)

Een bemalingsadvies zal beantwoorden of een bemaling noodzakelijk is voor jouw project. Bemalingsadvies is alleen nodig bij ondergrondse (bouw)projecten beneden de grondwaterstand. Alle andere aspecten (effect omgeving, bemalingssysteem ontwerp, etc.) zijn niet vanzelfsprekend onderdeel van een bemalingsadvies.

De vier uitdagingen bij bemalingsadvies inkopen:

 1. Vrije inhoud ==> in principe is één A4'tje met daarop de projectnaam en de conclusie dat bemaling wel/niet noodzakelijk al een bemalingsadvies. Toch zal een bevoegd gezag, verzekeraar en de andere partijen veel meer willen weten. Bij 50% van de LootsGWT bemalingsadvies projecten ligt er een (onbruikbaar) bemalingsadvies. Hoe voorkomt u dat u een bemalingsadvies koopt wel niet bruikbaar is? Dat is simpel, u vraagt een bemalingsadvies welke gegarandeerd voldoet aan de eisen van het Waterschap/Hoogheemraadschap. U vraagt daarnaast een bemalingsadvies welke ook alle risico's in omgeving (inclusief zettingsberekening en schadeprognose belendingen) en voor het project beschouwd. U vraagt een complete beschrijving van bemalingssysteem, lozingsroute en eventuele zuiveringsstappen;
 2. Belangenverstrengeling ==> diverse adviesbureaus zijn in eigendom van bemalingsaannemers. Deze bedrijven willen naast het advies ook graag bemalen en pompen verhuren. Het optimistisch beschrijven van risico's komen we regelmatig tegen. Het voordeel van iets te optimistisch omschrijven van risico's is een nieuw potentieel bemalingsproject. Het nadeel ontstaat wanneer de risico's optreden (schade), u moet dan als opdrachtgever voor de gevolgen opdraaien, het komt voor dat opdrachtgevers zelfs failliet gaan bij optreden van schades. Ook bevoegd gezag is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het bemalingsadvies of de uitvoering. U kunt dit toetsen door simpelweg te vragen aan het adviesbureau of deze een andeelhouder heeft welke ook aandelen in bemalingsaannemingsbedrijven bezitten;
 3. Vrijblijvend ==> Het (bemalings)advies is vrijblijvend, net zoals een bijvoorbeeld een hypotheek advies. Wil je zeker zijn dat het bemalingsadvies uitgevoerd wordt? Zorg dan dat ergens (in plannen aannemer) bevestigd wordt dat conform bemalingsadvies gewerkt gaat worden;
 4. Schijnzekerheid door digitalisering==> De bodem in Nederland is sterk variabel, we hebben inmiddels landelijke modellen met alle parameters (kijk maar eens op dinoloket.nl). Veel adviseurs kopiëren de parameters uit het model. Wanneer de uitkomst niet klopt, dan heeft u kosten en vertraging, de adviseur zal aangeven dat het model blijkbaar niet klopt (niet zijn schuld). Een adviseur met veel ervaring zal vaak afwijken van landelijke modellen ter voorkoming dat de uitkomst van berekening (op lokaal niveau) onrealistisch is. De landelijke modellen kloppen op lokale schaal meestal niet. Bij LootsGWT optimaliseren we bij 95% van alle projecten de parameters ten opzichte van landelijke modellen. Dit kunnen we door de praktijkervaring. U kunt bijvoorbeeld vragen aan de adviseur wat de ervaring is in de buurt van uw project, welke hoeveelheid en type bemaling toegepast was, met deze informatie weet u meteen of de adviseur ervaring heeft.
Zeven tips voor het inkopen van het beste bemalingsadvies:
 1. U vraagt een bemalingsadvies welke gegarandeerd voldoet aan de eisen van het Waterschap/Hoogheemraadschap. 
 2. U vraagt een bemalingsadvies welke ook alle risico's in omgeving beschouwd (inclusief zettingsberekening en schadeprognose belendingen). Ook risico's voor het project (opbarsten, grondbreuk, piping) moeten worden beschouwd. 
 3. U vraagt een complete beschrijving van bemalingssysteem, lozingsroute en eventuele zuiveringsstappen. Indien de adviseur dit niet kan, dan moet de bemaler dit inschatten (dat kan vertraging en kosten opleveren).
 4. U vraagt of het adviesbureau een of meerdere aandeelhouders heeft welke ook aandelen in bemalingsaannemingsbedrijven bezitten (geen belangenverstrengeling).
 5. U vraagt aan de adviseur wat de ervaring is in de buurt van uw project. Welke hoeveelheid was onttrokken en welk type bemaling. Op basis van het antwoord weet u meteen in welke mate de adviseur ervaring heeft.
 6. U vraagt aan de adviseur of deze paraat staat om problemen op te lossen wanneer tijdens uitvoering de bemaling niet functioneert. Hierdoor weet u zeker dat u er straks niet alleen voor staat.
 7. Uit het verleden is gebleken dat de opdrachtgever vaak de kosten voor tegenvallers moet dragen, zelfs als de bemaler het bemalingsadvies heeft opgesteld. Het is daarom aan te raden om een budget voor tegenvallers op te nemen, ook als u het ontwerp en de uitvoering van de bemaling volledig uitbesteedt bij één partij.

Reacties

 1. Veelgestelde vragen beantwoord: https://www.lootsgwt.com/p/bemaling-definities-en-veelgestelde.html

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Uw reactie wordt gecontroleerd door het SPAM filter, het is mogelijk dat de reactie niet (direct) zichtbaar is.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

Wat is een spanningsbemaling?

Beschouw de ontgraving als een vrachtschip vol zand; de bodem van het schip ver…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.