Bemalingsadvies Haarlem Schalkwijk rioolvervanging


In opdracht van Dura Vermeer heeft Loots een bemalingsadvies opgesteld. Dit bemalingsadvies voldoet aan alle eisen welke Hoogheemraadschap van Rijnland stelt. Bijzonder zijn twee diepe delen riolering welke in beperkte tijd aangelegd moesten worden. De bemaling had een korte niet-stationaire periode om de verlaging te bereiken.

De bronbemaling wordt uitgevoerd door van der Veldt Bronbemalingen B.V., hierbij zijn tussen de adviseur en de bemaler veel details afgestemd voor een optimaal resultaat.