Geohydrologisch onderzoek en afwegingskader grondwaterneutrale kelder (Amsterdam)

 Loots Grondwatertechniek voert al meer dan 10 jaar (sinds begin beleid gemeente Amsterdam) geohydrologisch onderzoek uit voor kelderbouw. Dit voor projecten in alle stadsdelen (van Amsterdam noord tot en met Amsterdam zuid). Ook heeft Loots Grondwatertechniek actief bijgedragen afgelopen jaren bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen, oplossen van problemen bij oude kelders (waar geen voorzieningen zijn getroffen) en het informeren van Waternet en gemeente ten behoeve van het afwegingskader opstellen.