geohydrologisch advies 3N4

In 2016 was Loots Grondwatertechniek gevraagd door Crux Engineering om te onderzoeken welk type bemaling noodzakelijk was, de resultaten waren aangeleverd in een memo voor de aanbesteding. Bouwcombinatie UBA De Nijs v.o.f. mocht het werk uitvoeren en Loots Grondwatertechniek heeft daarvoor in 2018 het bemalingsadvies en drainageplan opgesteld. Bijzonder was de aanwezigheid van het Busplatform tegen de bouw aan, hiervoor zijn diverse omgevingsbeïnvloeding berekeningen (maaivelddaling en schadeverwachting) uitgevoerd.