bemalingsadviezen Wieringermeer Windmolenfundaties

In opdracht van Nuon bouwt BAM windmolen(fundaties). Loots Grondwatertechniek verzorgt voor alle locaties bemalingsadvies. De bodem in de Wieringermeer is sterk variabel, daarom is gekozen per locatie een geoptimaliseerde bemaling te ontwerpen, hierdoor wordt zal alleen bemaling wordt toegepast indien noodzakelijk. Dit past bij het duurzame karakter van het project (windenergie) en voorkeuren van de bemaler (duurzaam werken) Mos Grondwatertechniek BV.