waterhuishouding Ons Park te Alkmaar

Het project  Ons Park (zie website) is een ontwikkeling van De Geus Bouw, Studiopro6 en Kennemer Haeve Vastgoed B.V. In opdracht van Kwinfra is een ontwerp waterhuishouding opgeleverd.

Natuur en groen is belangrijk in ‘Ons Park’, in de stedelijke omgeving van ‘Ons Park’ zijn
bestendigheid tegen hittestress en wateroverlast opgaven waarvoor we door inzet van
groen oplossingen bieden. Vegetatie op ‘Ons Park’ draagt bij aan klimaatadaptatie,
buffert hemelwater, verbetert het microklimaat, luchtkwaliteit en vlakt hoge
temperaturen af.