[project] bemalingsadvies rioolvervanging Breda

In opdracht van IDDS heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor de rioolvervanging Baronielaan.