[project] ontwerp hemel- en grondwater Melco terrein te Heiloo

Bij het ontwikkelen van een nieuw plan is het noodzakelijk om van het Hoogheemraadschap of Waterschap en gemeente een goedkeuring te krijgen over de wijze van afvoeren van hemelwater. Zo is het steeds vaker niet toegestaan al het regenwater direct van het dak en straten direct in de sloot van het Hoogheemraadschap (of Waterschap) te lozen. Dit mag niet meer omdat de extreme buien voor een te grote stijging van slootpeil zorgen, hierdoor ontstaat overlast en de grote pompcapaciteit is niet milieubewust.

Voor het plan in Heiloo heeft Loots Grondwatertechniek in overleg met ingenieursbureau, ontwikkelaar, gemeente en het hoogheemraadschap uitgewerkt hoe het hemelwater afgevoerd moest worden. Daarbij was bijzonder:

  • afvoercapaciteit van de sloot was kleiner dan gedacht (tijdens watertoets);
  • aanvullende maatregelen zijn getroffen om wateroverlast bij bestaande percelen te voorkomen.