Nieuw Vrieshuis te Zundert

Opdrachtgever:  Tebodin
Locatie:           Zundert
Projectlocatie
Bemalingsadvies voor constructie riolering en nieuw vrieshuis. Geotechnische boringen (Aquabalance), grondwaterkwaliteit onderzoek, modelleren effecten bemaling. Inclusief verzorgen meldingen + vergunningen en geotechnisch verhardingsadvies. Daarnaast beschouwing effect bemaling op de omgeving. Berekenen maatregelen voor droge sleuf en bouwput en controleren invloed op omgeving conform Eurocode, Waterwet.