Grondwateroverlast tunnel Vught/Den Bosch

Opdrachtgever:  Gemeente Den Bosch
Locatie:           Grens gemeente Vught en gemeente Den Bosch
Tunnel
Onderzoeken oorzaak grondwateroverlast, uitvoeren grondwaterkwaliteit onderzoek, overleggen met betrokken partijen (gemeente Vught en gemeente Den Bosch). Tenslotte het aanleveren van een advies met duurzame oplossing om grondwateroverlast te verhelpen.