Project: Chloridegehalte diverse lagen gemeente Den Helder

Opdrachtgever:       Gemeente Den Helder
Locatie:                   Julianadorp / Den Helder

Water met een hoog chloridegetal (zoutwater/zeewater) kan negatieve effecten voor de omgeving veroorzaken, zoals schade aan landbouw. Na aanleiding van waarneming zout kwelwater in sleuf is een aanvullend onderzoek naar chloridegehalte in veenlaag uitgevoerd. Loots Grondwatertechniek heeft in een eerder stadium het bemalingsadvies opgesteld. Dit bemalingsadvies was opgesteld ter bescherming van de omgeving (teelt van bloembollen), aanvullend onderzoek is getoetst aan dit bemalingsadvies.