Project: totaalpakket ondergronds bouwen Lopikerweg te Schoonhoven

Opdrachtgever:       Ben Kraan Architecten
Locatie:                  Lopikerweg te Schoonhoven

Grondonderzoek, geohydrologisch en geotechnisch advies voor nieuwbouw woning aan de lopikerweg 7 te Schoonhoven. Een compleet [geo]pakket voor fundering en bouw van een kelder. Eerst is het oriënterend bemalingsadvies opgesteld, op basis van dit advies is een bouwput met ontgraving onder talud verder uitgewerkt. Loots Grondwatertechniek heeft sonderingen, boringen en milieukundig onderzoek uitgevoerd. Vervolgens een bemalingsadvies, funderingsadvies en stabiliteitsberekeningen dijklichaam (eis Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden). Indienen  gegevens en overleg bevoegd gezag was ook onderdeel van de opdracht.