Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

mei 8, 2024 0 comments

 

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van geulen waardoor grondwater naar lager gelegen grond kan stromen) zijn de eerste bemalingen uitgevoerd. Dit was in de nieuwe steentijd (start circa 11.000 v. Chr.). In de prehistorie werd al bemalen, dit weten we dankzij archeologen welke resten van de bemalingswijze hebben gevonden in Mesopotamië, Egypte en China. Archimedes (287-212 v. CHR) beschrijft later als een van de eerste een pomp (schroef).

Het toepassen van bemaling bestaat al een tijdje. Bemalingen blijken in de geschiedenis niet continu te verbeteren, we zien perioden met grote resultaten en ook opvolgende perioden waarin de kennis verloren lijkt en droogmalen niet lukt. Er zijn mensen in de geschiedenis welke bemaling als zwarte magie beschrijven, dankzij dit label (zwarte magie) kon er goed geld worden, want opdrachtgever was maar al te bang gemaakt. Angst verkoopt. Juist in de periode van angst worden problemen groter.

LootsGWT gaat met opdrachtgevers vanuit ratio/rede (vanuit verstand, denkvermogen) de uitdaging aan. We weigeren vanuit angst te handelen met een opdrachtgever, want een ding is duidelijk. Bij handelen vanuit angst leert de geschiedenis dat problemen toenemen. Bij handelen vanuit angst kun je problemen, meerwerk, faalkosten verwachten. 

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.