Bronbemaling met de nieuwe omgevingswet

feb 18, 2024 1 comments

De omgevingswet betekent een nieuw tijdperk. Het is geen kopie van de oude wetgeving. Wat veranderd er allemaal:

  1. Lozen op het riool, de kwaliteit van het grondwater moet voldoen aan de grenswaarden in het omgevingsplan van de desbetreffende gemeente. De landelijke BLBI eisen vervallen, u zult lokaal moeten nagaan wat mag per gemeente;
  2. Lozen op oppervlaktewater, de kwaliteit van het grondwater moet voldoen aan de grenswaarden in de waterschapsverordening van het desbetreffende waterschap (deze variëren in kleine mate per waterschap). De landelijke BLBI eisen vervallen, u zult lokaal moeten nagaan wat mag per waterschap of hoogheemraadschap;
  3. Infiltreren (retourneren) in of op de bodem moet voldoen aan Besluit Kwaliteit Leefomgeving. De eisen zijn streng, van 72 stoffen is een grenswaarde (dat is 3 maal zoveel als lozen op oppervlaktewater);
  4. Regels grondwateronttrekking, deze staan in de waterschapsverordening van het waterschap/hoogheemraadschap waarin de activiteit wordt uitgevoerd.

Reacties

Een reactie posten

Uw reactie wordt gecontroleerd door het SPAM filter, het is mogelijk dat de reactie niet (direct) zichtbaar is.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.