Uitbreiding dienstverlening vanaf 2023

 Handhaving bevoegd gezag is druk, daardoor zijn bemalingen steeds meer afhankelijk van een enkele partij (de bemaler). De bemalers hebben het erg druk en ook daar is een tekort ontstaan aan ervaren personeel. Het gevolg is dat faalkosten toenemen en de oorzaak is simpelweg pittige marktomstandigheden (ook in de bemalingsector). 

Een tweede fenomeen is dat een wijziging van de bemaling secundaire gevolgen heeft. Wijzigingen van de bemaling kan zomaar uw planning of schade aan andere zaken veroorzaken. Er wordt nu vaak niet actief in de gaten gehouden wat de effecten zijn van bepaalde keuzes of besparingen. Zo zien we besparing van de bemaling resulteren in problemen later welke een tien-/honderdvoud aan kosten veroorzaken. 

Er is (nu zeker) veel te halen voor opdrachtgevers wanneer er dus ook in offerte en uitvoeringstadium ter plekke meegekeken/-gedacht wordt (naast de bemalingsadvies/-plannen). Uw belang is dan dubbel (door bemaler en een onafhankelijke specialist) gewaarborgd en dat zal faalkosten/-kans reductie opleveren.

Vanaf begin 2023 zal Rob Loots (zie hier meer info) als zelfstandig en onafhankelijk adviseur beschikbaar zijn. Rob heeft tientallen jaren ervaring in de bemaling (vanaf jaren 70 tot heden) in de praktijk. Loots Grondwatertechniek (Lootsgwt) gaat met de hulp en kennis van Rob oplossingen aanbieden en inspelen op de uitdagingen in de huidige markt (tekort vakmensen zowel in handhaving als uitvoerend bij bemalingen). 

Daarbij is het doel simpel: de hele keten nog beter te bedienen door uitbreiding en nieuwe diensten. Heeft u interesse voor uw organisatie, dan kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen.

Denk aan de volgende punten waar we winst voor de keten verwachten:

1) [nieuw!] Projectmanagement bemaling ==> van uw offerteaanvraag tot vergunningen en met ondersteuning tijdens uitvoering (aansturing onderaannemers pro-actief) uw risico's buiten beheersen (niet alleen op papier EN niet alleen meedenken in het kader van de bemaling maar breder kijkend naar raakvlakken tussen bemaling, bouwwerk en de omgeving).

2) [nieuw!] Calculaties ==> krijg inzicht of de offerte van uw bemaler de kosten dekt. Duidelijk taal, u weet daarna of er zaken ontbreken, geoptimaliseerd moeten worden, of budget voor risico's toegevoegd moet worden. Voorkomen dat u al verlies heeft voordat gestart wordt buiten.

3) [meer capaciteit] Uitvoering ==> op dit moment is de bouwproductie enorm hoog, ook bij bemalers. Daarmee ziet Lootsgwt al een tijd toename van afwijkingen bij de uitvoering met soms (grote) problemen en kosten als gevolg. Voorkom afwijkingen door simpelweg aan de voorkant een kleine controle (buiten) en advies of alles wat geplaatst gaat worden (inclusief afwijkingen) in uw belang is. 

4) [meer capaciteit]  Tenderen  ==> advies in duidelijke taal, kijken naar kansen en risico's vanuit de praktijk.

5) [meer capaciteit]  Toetsen ==> beoordelen berekeningen/bemalingsadvies of dit praktisch uitvoerbaar is 

6) [meer capaciteit]  Troubleshoot ==> de bouwput is niet droog? Ook hier kunt u voor bellen


Spannings-/retourbemaling 2022 Hettenheuvelweg Amsterdam, uitvoering door R. Loots, ontwerp ing. E.J. Loots

Vrije kruising Weesp - spannings-/retourbemaling onder uitvoering door R. Loots in jaren 80, ontwerp R. Loots Stompetoren B.V.