Geohydrologisch onderzoek - Afwegingskader grondwaterneutrale kelders Amsterdam

apr 1, 2022 0 comments


Loots Grondwatertechniek voert al meer dan 10 jaar (sinds begin beleid gemeente Amsterdam) geohydrologisch onderzoek uit voor kelderbouw. Dit voor projecten in alle stadsdelen (van Amsterdam noord tot en met Amsterdam zuid). Ook buiten Amsterdam voeren we dit soort onderzoeken uit, meestal zijn dit wel grotere projecten.

LootsGWT draagt sinds het begin actief bij het ontwikkelen van oplossingen. We werken nauw samen met veel funderingsherstel aannemers, constructeurs en de gemeente. Specifieke producten, zoals de grindstaaf (Boode PVC) zijn ontworpen en getest door LootsGWT, dit wordt nu veel toegepast. Ook bij de ontwikkeling en uitvoering van de By-pass is LootsGWT betrokken. Zo kunnen we opdrachtgevers goed adviseren en is de kelderbouw wat betreft grondwater, dankzij de innovaties, altijd tot op heden neutraal uit te voeren. In bijzondere situaties gaan we in overleg met de gemeente en Waternet (bij grote projecten) om te komen tot maatwerk.


Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.