1700 m warmtetracé te Alkmaar

In opdracht van Kwinfra heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies uitgebracht voor het warmtetracé. De diepte van het tracé was beperkt, het bemalingsadvies heeft inzichtelijk gemaakt welke delen zonder een bemaling uitgevoerd kunnen. Het bemalingsadvies heeft ook inzichtelijk gemaakt welke effecten op de omgeving verwacht worden.