[project] Geohydrologisch onderzoek Nicolaas Maesstraat 41

In opdracht van EN Vastgoed heeft Loots Grondwatertechniek een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Met behulp van een barrièreberekening is bepaald of de realisatie van een funderingsherstel met een verdiepte constructie mogelijk is. Tevens zijn maatregelen bepaald om grondwaterstroming niet te verslechteren.