Wijziging wetgeving bemalingsadvies MER

De wetgeving is gewijzigd sinds medio 2017, hierdoor moet bij alle vergunningsplichtige bemalingen voortaan getoetst worden of een MER noodzakelijk is. Deze MER-toets moet uitgevoerd worden voordat de vergunningsaanvraag wordt uitgevoerd.

Loots Grondwatertechniek kan u helpen met de nieuwe procedure te doorlopen. Hou alvast rekening met het feit dat de doorlooptijd bij een aantal water-/hoogheemraadschappen langer is (wegens drukte) op dit moment.