[project] ontwerp waterhuishouding Van der Kaaijstraat en omgeving Alkmaar

In opdracht van Kwinfra heeft Loots Grondwatertechniek een ontwerp voor de waterhuishouding gemaakt voor de Van der Kaaijstraat en omgeving in Alkmaar.

De gemeente Alkmaar heeft een beleidsplan stedelijk water. Het waterhuishouding ontwerp toetst 3 oplossingsrichtingen op basis van de speerpunten van de gemeente. Door het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen werd de waterhuishouding inzichtelijk voor de opdrachtgever, de gemeente en omgeving. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever en de gemeente de beste oplossing kunnen kiezen.

Speerpunten beleidsplan stedelijk water:
1. Het beperken van risico’s ten aanzien van wateroverlast ten gevolge van grondwater;
2. Rekening houden met de toekomst wanneer door klimaatverandering grotere
systeembelastingen in de vorm van hevige buien kunnen optreden;
3. Het verbeteren van waterkwaliteit en zorgen voor voldoende zoet water;
4. Wateroverlast voorkomen door slimme keuzes in de inrichting van de openbare ruimte.
5. Als ontwateringscriterium van het openbare terrein wordt minimaal 0,70 m beneden het
wegniveau aangehouden.

Aanvullend heeft Loots Grondwatertechniek een opdracht ontvangen voor een bemalingsadvies met zettingsprognose.