Trillingen (aardbeving) en grondwater

Steeds meer lezen we in de media over de negatieve invloed van "gaswinnning geïncudeerde aardbevingen". De grondwaterstand zou stijgen door de aardbeving. Dit is uiterst interessant, we hebben zelf namelijk ook wel eens te maken met trillingen in combinatie met grondwater. In sommige gevallen kan het zelfs voor problemen zorgen (als het niet tijdig wordt opgemerkt).

Onze ervaring? Trillingen en grondwater:
  1. Grondwaterstand stijgt direct tijdens trillingen;
  2. Grondwaterstand zakt direct na de trillingen;
  3. Bronfilters kunnen verzanden (minder opbrengst);
  4. Peilbuizen kunnen verstoppen (foutieve meetwaarde).
Wij houden ons bezig met name met bouwputten in Nederland en het buitenland. Wij zijn onafhankelijke grondwaterexperts. Het is niet voorgekomen dat er een serieuze aardbeving was bij een van onze bouwputten. Wel hebben we gezien met behulp van bouwputmonitoring wat het grondwaterstand effect was van trillingen in de bodem.

Voorbeeld: stijging grondwaterstand door trilling of beïnvloeding metingen?
Op een project werd vereist door de gemeente om de peilbuizen (vlakbij bouwput) te plaatsen voordat de damwanden werden geplaatst. Dit is niet onze voorkeur omdat de peilbuizen dit meestal niet overleven. Toch zijn de peilbuizen vooraf geplaatst. Peilbuis 1 (nabij trillingsbron) begon steeds meer te stijgen op het moment dat de trillingen dichterbij en heviger werden. Peilbuis 2 (10 m verder) steeg ook (wel minder). Vervolgens kreeg het online monitoringssysteem een storing (door trillingen), tijdens de storingen zijn handmetingen uitgevoerd deze gaven ook een duidelijk hogere grondwaterstand bij peilbuis 1 (nabij trillingen). Het monitoringssysteem is vervangen na de trillingen, echter het verschil bij peilbuis 1 en 2 bleef (grondwaterstand). Dit was erg onlogisch voor deze locatie (een grondwaterstand verschil van tientallen centimeters). We hebben vervolgens peilbuis 1 schoongemaakt (filtratie schoongemaakt) en daarna was de meetwaarde bij peilbuis 1 en peilbuis 2 weer gelijk.

Het bleek dat de stijging grotendeels veroorzaakt werd doordat het filter van de peilbuis was verzand. De grondwaterstijging in de grafiek was dus niet alleen te verklaren door trillingen, maar ook doordat een traditionele grondwaterstand meting simpelweg niet goed functioneerde bij trillingen. Een onderzoek verrichten naar de werkelijke effecten van trillingen moet dan ook zeer zorgvuldig worden uitgevoerd.