Bemalingsadvies: projecten met meerdere fasen en onderdelen

Bemalingsprojecten met meerdere fasen of onderdelen komen regelmatig voor. Echter tot onze verbazing worden juist deze grootschalige projecten vaak matig voorbereid omdat de tijd en budget ontbreekt voor een bemalingsadvies per onderdeel. 
+ We weten zeker dat het effectiever moet zijn om per locatie op maat een bemaling te berekenen, in plaats van de slechtste bodemopbouw en grondwaterstand te gebruiken voor een groot tracé en overal overmaats bemaling toe te passen, dit omdat teveel bemaling schade (kan) veroorzaken en lijdt tot verhoogde (risico)kosten. Onze bedrijfsfilosofie staat geen snelle berekening en globalisering van bodemopbouw toe, bij grootschalige projecten hebben we dus vaak moeten 'investeren' om dit te bewijzen.
+ We zijn onafhankelijk adviseur, we hebben geen enkele direct belang bij uitvoerende partijen (het aantal pompen dat verhuurd benodigd is voor de klus is dan ook van ondergeschikt belang)
+ We hebben wel belang bij een bouwputbemaling welke functioneert en voorspelbaar is. We zien graag dat bouwende partijen kunnen rekenen op een solide bemaling oplossing nu en in de toekomst, ook bij grootschalige projecten. Dit betekent dat we soms moeten aantonen dat bemaling absoluut de betere oplossing, maar ook zullen we erkennen dat beter gekozen kan worden voor een gesloten bouwput. We zijn dan ook tevreden om van steeds meer uitvoerende bemalers te horen dat ze deze visie delen met ons en met ons samen willen werken (liever een goede resultaten dan veel projecten!)

We zijn de uitdaging aangegaan om het Loots bemalingsadvies ook geschikt te maken voor grootschalig (complex) werk, dit waren voorwaarden:
(A) project met >10 (tot honderden) verschillende onderdelen en fases;
(B) onderdelen en fases met uniek grondwaterstand of bodemopbouw;
(C) onderdelen of fases met verschillende afmetingen;
(D) levertijd binnen (enkele) weken;
(E) beperkte toename kosten (dus bijvoorbeeld bij 20 locaties niet de kosten van 20 x 1 bemalingsadvies);
(F) in beeld waar moeilijke bemalinglocaties (risico's) zijn;
(G) in beeld waar omgevingsbeïnvloeding grenswaarden (kan) overschrijden.

We hebben ondertussen vele grootschalige projecten uitgevoerd. Klanten waren aangenaam verrast met de resultaten en waren allemaal goed in staat om het bemalingsadvies te beoordelen. Juist in de uitvoering werd de investering in veelvoud terug gehaald. Nog een voordeel van de onafhankelijke bemalingsadviseur!

Bemalingsproject voorbeeld met unieke bodemopbouw, grondwaterstand, afmeting per locatie en overlappende fasering. Het was volgens bevoegd gezag uitermate duidelijk geanalyseerd en correct berekend, dusdanig  overtuigend dat dit bemalingsadvies naar collega's werd gestuurd als voorbeeld.
Voorbeeld grootschalige projecten:
- Diverse ondergrondse container projecten, tot >100 locaties beoordeeld waarbij elke locatie separaat is beoordeeld. Klant Crux Engineering;
- R380, tracé 20km, klant BAM;
- Riolering project, Brederodelaan (enkele kilometers), klant gemeente Bloemendaal;
- Riolering project (>10 fasen), Utrecht, de Meent, klant IBU (gemeente);
- Bouwproject Pontsteiger Amsterdam, klant Crux Engineering;
- Harderberge >50 duikers aanleggen voor zuidelijke omlegging Oudenbosch, klant Dura Vermeer;
- Hoorn, aanleggen leidingtrace (rond 900mm), klant Ooms Leidingbouw;
- Qatar, Goldline, Metrostations, klant confidential.