Barrièrewerking onderzoek

In ons specialisme, het opstellen van bemalingsadvies, zijn in de afgelopen periode vele interessante projecten langsgekomen. Echter stellen voeren we ook geohydrologisch onderzoek (barrièrewerking) uit. Bobby Leijgraaf is komen afstuderen bij ons voor zijn bachelor civiele techniek, daarbij onderzoekt hij verschillende methodes en hulpmiddelen om barrièrewerking te simuleren en beoordelen. De resultaten van dit onderzoek geven richtlijnen voor toekomstige projecten.

Tijdens het onderzoek gebruikt Bobby verschillende methodes, de nieuwe inzichten worden vervolgens gebruikt voor het verhogen van nauwkeurigheid van berekeningsresultaten. Zo is gebleken dat diverse rekenmethodes geschikt zijn onder een beperkt aantal condities. Bijvoorbeeld: voor omgevingsbeïnvloeding vlakbij de projectlocatie zijn rekenmethodes benodigd waarbij de verticale doorlatendheid parameter meegenomen kan worden.

De wijze van interpreteren is namelijk zeer divers gebleken bij diverse geohydrologen (waarneming bij het uitvoeren van herzieningen of second opinion projecten).  Bobby Leijgraaf voert daarom op dit moment een uitgebreid onderzoek uit naar de beste rekenmethode. Door de verschillende rekenmethodes te vergelijken willen we deze resultaten gebruiken ter onderbouwing voor nieuwe projecten.