Barrièrewerking onderzoek

mrt 5, 2015 0 comments
In ons specialisme, het opstellen van bemalingsadvies, zijn in de afgelopen periode vele interessante projecten langsgekomen. Echter stellen voeren we ook geohydrologisch onderzoek (barrièrewerking) uit. Bobby Leijgraaf is komen afstuderen bij ons voor zijn bachelor civiele techniek, daarbij onderzoekt hij verschillende methodes en hulpmiddelen om barrièrewerking te simuleren en beoordelen. De resultaten van dit onderzoek geven richtlijnen voor toekomstige projecten.

Tijdens het onderzoek gebruikt Bobby verschillende methodes, de nieuwe inzichten worden vervolgens gebruikt voor het verhogen van nauwkeurigheid van berekeningsresultaten. Zo is gebleken dat diverse rekenmethodes geschikt zijn onder een beperkt aantal condities. Bijvoorbeeld: voor omgevingsbeïnvloeding vlakbij de projectlocatie zijn rekenmethodes benodigd waarbij de verticale doorlatendheid parameter meegenomen kan worden.

De wijze van interpreteren is namelijk zeer divers gebleken bij diverse geohydrologen (waarneming bij het uitvoeren van herzieningen of second opinion projecten).  Bobby Leijgraaf voert daarom op dit moment een uitgebreid onderzoek uit naar de beste rekenmethode. Door de verschillende rekenmethodes te vergelijken willen we deze resultaten gebruiken ter onderbouwing voor nieuwe projecten.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.