Nieuwe site Loots Grondwatertechniek

jun 3, 2013 0 comments
De nieuwe site: www.lootsgwt.com is uitgebreid met overzicht projecten nederland en social media (linkedin, twitter en facebook)

Social Media 
Deze nieuwe site www.lootsgwt.com is volledig gericht op social media. Vanuit de homepage kun je rechtstreeks naar de twitter, linkedin en rss. Ook kun je alle pagina's en blogberichten delen via de social media buttons.

Wat is nog meer nieuw? 
Op deze site is een portfolio te zien, met een greep uit de vele projecten van Loots Grondwatertechniek. De eerste projecten zijn nu gepresenteerd, met tekst en foto's. In de komende tijd zullen deze verder aangevuld worden.

Vragen, opmerkingen of suggesties? 
Deze site zal regelmatig worden bijgewerkt met nieuwsberichten en blijft in ontwikkeling. Wij zijn benieuwd naar uw reacties op onze nieuwe site. Suggesties voor verbetering of aanvulling zijn ook van harte welkom. Op de hoogte blijven van de nieuwtjes en ontwikkelingen? Volg Loots Grondwatertechniek ook via twitter of linkedin.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australiƫ

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.