Project: bemalingsadvies archeologisch onderzoek en aanleg riool Egmond-Binnen

Opdrachtgever:   Kwinfra
Locatie:               Egmond-Binnen

Een gedeelte van het riool in Egmond-Binnen zal worden vervangen, gezien de historie van de locatie zullen de werkzaamheden aan riool gekoppeld worden aan een archeologisch onderzoek. Loots Grondwatertechniek heeft hier berekening en een bemalingsadvies geleverd voor de effecten van deze werkzaamheden. 

Op basis van dit bemalingsadvies is de bemaling gemeld bij bevoegd gezag door Loots Grondwatertechniek.