Geo-advies Totaalpakket Ondergronds Bouwen

feb 20, 2013 0 comments
Totaalpakket ondergronds bouwen is een pakket met alle geo-adviesdiensten voor (ondergronds) bouwen. Voor klanten die voorkeur hebben bij werken met één partij voor al het geotechnisch advies, grondonderzoek en bemalingsadvies heeft Loots Grondwatertechniek het totaalpakket ontwikkeld.

Over totaalpakket
De doelstelling van het totaalpakket is het leveren van grondonderzoek, geotechnisch advies en geohydrologisch advies dat op elkaar aansluit. Voorkomen van overlappende werkzaamheden en dubbele kosten, daarnaast onderzoek en advies op maat.

In 2012 heeft Loots Grondwatertechniek diverse "pilot-totaalpakket-projecten" uitgevoerd, de feedback was zeer positief voor zowel kleinschalige projecten als de grote projecten. Daarom bieden we nu totaalpakket oplossingen op maat aan, voor projecten van een kleine aanbouw met wijnkelder tot en met high-end/ high-risk grote (infra) bouwput.

Heeft u vragen over het totaalpakket? Neem contact op met ing. Erik Loots (06-53392188 | erik@lootsgwt.com). 

Alle bemalingsadviezen, bemalingsplannen, briefadviezen voldoen aan eisen overheid (gemeente, waterschap en provincie). Alle berekeningen en rapportages zijn uitgevoerd conform wetgeving Eurocode 7, NEN9997-1+C1Waterwet en standaard rechtsverhouding DNR2011. Let op oude richtlijn NEN 6740 is niet meer geldig!

De volgende diensten zijn mogelijk in het totaalpakket:
 • Grondonderzoek
 • Milieukundig onderzoek / bodemonderzoek
 • Bemalingsadvies
 • Damwandadvies
 • Funderingsadvies op palen
 • Funderingsadvies op staal
 • Zettingsberekening
 • Stempelraam berekening
 • Stabiliteitsberekening
 • Drainage advies
 • Barrièreberekening
 • Monitoring
 • Werkvoorbereiding
 • Toezichthouden

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.