Geo-advies Totaalpakket Ondergronds Bouwen

Totaalpakket ondergronds bouwen is een pakket met alle geo-adviesdiensten voor (ondergronds) bouwen. Voor klanten die voorkeur hebben bij werken met één partij voor al het geotechnisch advies, grondonderzoek en bemalingsadvies heeft Loots Grondwatertechniek het totaalpakket ontwikkeld.

Over totaalpakket
De doelstelling van het totaalpakket is het leveren van grondonderzoek, geotechnisch advies en geohydrologisch advies dat op elkaar aansluit. Voorkomen van overlappende werkzaamheden en dubbele kosten, daarnaast onderzoek en advies op maat.

In 2012 heeft Loots Grondwatertechniek diverse "pilot-totaalpakket-projecten" uitgevoerd, de feedback was zeer positief voor zowel kleinschalige projecten als de grote projecten. Daarom bieden we nu totaalpakket oplossingen op maat aan, voor projecten van een kleine aanbouw met wijnkelder tot en met high-end/ high-risk grote (infra) bouwput.

Heeft u vragen over het totaalpakket? Neem contact op met ing. Erik Loots (06-53392188 | erik@lootsgwt.com). 

Alle bemalingsadviezen, bemalingsplannen, briefadviezen voldoen aan eisen overheid (gemeente, waterschap en provincie). Alle berekeningen en rapportages zijn uitgevoerd conform wetgeving Eurocode 7, NEN9997-1+C1Waterwet en standaard rechtsverhouding DNR2011. Let op oude richtlijn NEN 6740 is niet meer geldig!

De volgende diensten zijn mogelijk in het totaalpakket:
 • Grondonderzoek
 • Milieukundig onderzoek / bodemonderzoek
 • Bemalingsadvies
 • Damwandadvies
 • Funderingsadvies op palen
 • Funderingsadvies op staal
 • Zettingsberekening
 • Stempelraam berekening
 • Stabiliteitsberekening
 • Drainage advies
 • Barrièreberekening
 • Monitoring
 • Werkvoorbereiding
 • Toezichthouden