Project: Elisabeth Otter-Knoll Stichting te Amsterdam - vergunningsonderbouwend bemalingsadvies

Opdrachtgever:       Crux Engineering
Locatie:                   Amsterdam

De doelstelling van het bemalingsadvies is het bepalen of bouwen in den droge mogelijk was op basis van de gegevens geleverd door opdrachtgever. Bemalingssysteem en prognose debiet zijn getoetst aan keur Waternet, geconcludeerd is of de onttrekking binnen meldings- en/of vergunningseis valt. Bemalingssysteem en prognose debiet zijn getoetst op haalbaarheid en stabiliteit bouwput (bodem evenwicht en inschatting voldoende ontwatering). Tenslotte is getoetst of de invloed op de omgeving door de bemaling acceptabel is.