[tool] Bemaling Blueprint

jan 29, 2013 0 comments
Doel van deze tool: voor ondergrondse projecten duidelijk maken welke bemaling (voorbereiding) werkzaamheden geadviseerd worden door Loots Grondwatertechniek. De tool is ontwikkeld op basis van de doelstelling van Loots Grondwatertechniek: "wanneer zoveel mogelijk betrokken partijen begrijpen welke stappen en factoren belangrijk zijn, dan zullen kans op falen en de kosten dalen"

Doelgroep voor deze tool: architecten, ingenieursbureau's (bouw en civiel), overheden (gemeenten, waterschappen, provincies) en aannemers

Gebruiksaanwijzing 
Klik op de afbeelding, start bij Stap 1 (linksboven) en volg de stroomdiagram. Komt u uit op een van de Loots Grondwatertechniek diensten (zoals bijvoorbeeld grondonderzoek of bemalingsadvies) dan worden deze diensten dus voor uw project aanbevolen.

-Loopt u vast en/of weet u niet zeker of uw aanname klopt?
-Of wilt u weten welke investering is benodigd voor een ondergronds bouwen - bemaling grondonderzoek / advies/ monitoring en/of werkvoorbereiding op maat?

Neem dan contact op met Erik Loots (erik@lootsgwt.com | 06-53392188).

Geadviseerd wordt de online versie te gebruiken, zodat u de meest recente versie gebruikt. Onze webtools worden regelmatig aangepast indien bijvoorbeeld wetgeving veranderd. Lees ook de Loots Grondwatertechniek disclaimer voor start gebruiken van de webtools.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.