Peilbuis ontwerp en schoonhouden voor juiste meting grondwater(stand)

okt 19, 2012 0 comments
Peilbuizen worden toegepast met als doel grondwater te meten op de plaats van het filter. De grondwaterstand, grondwaterkwaliteit of zelfs de eigenschappen van het watervoerend pakket kan worden gemeten. Nadat de peilbuis is geplaatst is het aanbevolen het filter schoon te pompen, maar na verloop van tijd kan bijvoorbeeld het filter verstopt raken met als gevaar foutieve metingen.

Een hogere nauwkeurigheid  dan een paar centimeters is vaak niet nodig wanneer gesproken wordt van monitoren stijghoogte ten aanzien van effecten door bouwen. Maar praktijk wijst uit dat een groot deel van peilbuismetingen niet klopt of een vertraagd/slecht beeld toont, met name als slechts 1 peilbuis is geplaatst kan een onjuiste meting erg nadelig zijn. Een onjuiste meting kan ontstaan door vele oorzaken: bijvoorbeeld simpele verstopping filter, tot breuk peilbuis boven het filter, tot afwijkingen diver drukmeter (kalibratie benodigd), tot onvakkundige plaatsing (slechte afwerking / afdichting SDL boorgat).

Praktijk(test)opstelling, waarbij filter peilbuis 2 langzaam verstopt raakt,
na schoonpompen peilbuizen (op 22 juli 2012) was geen verschil meer tussen
beide peilbuizen welke zeer dicht naar elkaar waren geplaatst.
In dit voorbeeld waren de peilbuizen geplaatst in watervoerend
pakket met als doel stijghoogte te meten.
Geadviseerd wordt bij peilbuizen te kiezen voor de juiste materialen dit af te stemmen op de levensduur. Voorkom dubbele boorkosten, hoge onderhoudskosten van uw grondwatermeetnet of schadeposten! Zorg voor een vakkundig ontwerp, inclusief onderhoud, van uw grondwatermeetnet dat past bij de situatie.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australiƫ

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.