Peilbuis ontwerp en schoonhouden voor juiste meting grondwater(stand)

Peilbuizen worden toegepast met als doel grondwater te meten op de plaats van het filter. De grondwaterstand, grondwaterkwaliteit of zelfs de eigenschappen van het watervoerend pakket kan worden gemeten. Nadat de peilbuis is geplaatst is het aanbevolen het filter schoon te pompen, maar na verloop van tijd kan bijvoorbeeld het filter verstopt raken met als gevaar foutieve metingen.

Een hogere nauwkeurigheid  dan een paar centimeters is vaak niet nodig wanneer gesproken wordt van monitoren stijghoogte ten aanzien van effecten door bouwen. Maar praktijk wijst uit dat een groot deel van peilbuismetingen niet klopt of een vertraagd/slecht beeld toont, met name als slechts 1 peilbuis is geplaatst kan een onjuiste meting erg nadelig zijn. Een onjuiste meting kan ontstaan door vele oorzaken: bijvoorbeeld simpele verstopping filter, tot breuk peilbuis boven het filter, tot afwijkingen diver drukmeter (kalibratie benodigd), tot onvakkundige plaatsing (slechte afwerking / afdichting SDL boorgat).

Praktijk(test)opstelling, waarbij filter peilbuis 2 langzaam verstopt raakt,
na schoonpompen peilbuizen (op 22 juli 2012) was geen verschil meer tussen
beide peilbuizen welke zeer dicht naar elkaar waren geplaatst.
In dit voorbeeld waren de peilbuizen geplaatst in watervoerend
pakket met als doel stijghoogte te meten.
Geadviseerd wordt bij peilbuizen te kiezen voor de juiste materialen dit af te stemmen op de levensduur. Voorkom dubbele boorkosten, hoge onderhoudskosten van uw grondwatermeetnet of schadeposten! Zorg voor een vakkundig ontwerp, inclusief onderhoud, van uw grondwatermeetnet dat past bij de situatie.