Overzicht wetswijzigingen bemaling

Bouwbesluit 2012 NEN 6740 vervalt http://www.lootsgwt.com/2012/09/bouwbesluit-2012-verandering-ten.html

Bestuurlijke strafbeschikking waterschappen http://www.lootsgwt.com/2012/06/bestuurlijke-strafbeschikking-per-1-mei.html

Grondwaterbelasting vervalt http://www.lootsgwt.com/2011/12/eerste-kamer-stemt-in-met-afschaffen.html