Bouwbesluit 2012, verandering ten aanzien van geotechniek

Het bouwbesluit is gewijzigd, vanaf 1 juli 2012 moeten geotechnische, geohydrologische en bemalingsadviezen en berekeningen gebruik maken van "Eurocode 7 - NEN9997-1+C1" in plaats van de "NEN 6740 norm".

De berekeningen en adviezen van Loots Grondwatertechniek zijn dan ook vanaf begin 2012 geupdate om aan de eisen te voldoen. Voor het bemalingsadvies of berekening verandert er niet veel, de nieuwe norm is gebaseerd op de oude, alleen bij de opbarstberekening (berekening verticaal evenwicht bouwputbodem) is de rekenmethode veranderd.