Project: bemalingsadvies sanering project Utrecht

mei 2, 2012 0 comments
bemalingadvies
figuur 1 - projectlocatie bemalingsadvies (opdrachtgever Aveco de Bondt)
Bodemsaneringen en bemalen, door de overheid worden voor diverse projecten eisen gesteld met betrekking tot de uitvoering van het project. Zoals verwachting verplaatsing (grondwater) verontreinigingen tijdens bemalen, de verwachte invloed op de omgeving tijdens werkzaamheden tot en met eisen lokale wetgeving (zoals Biowasmachine te Utrecht). Met trots presenteren we één van onze saneringsprojecten waarbij Loots Grondwatertechniek het bemalingsadvies heeft opgesteld.

bemalingsadvies software  modellering
Grondwaterstand tijdens bemalen
Loots Grondwatertechniek heeft een bemalingsadvies opgesteld in opdracht van Aveco de Bondt. Mobiele sanering van minerale olieverontreiniging te Utrecht, een verontreiniging welke verwijderd zal worden door middel van ontgraving. In dit bemalingsadvies is speciaal gekeken naar de invloed van WKO, natuurlijke verhang en een optimalisatie van de schematisering van de bodem. De optimalisatie van schematisering bodem maakt het mogelijk om het werkelijke verschil debiet te kunnen berekenen bij bronbemaling t.o.v. deepwellbemaling. Bij de toetsing "Biowasmachine" werd onder andere de verplaatsing van overige verontreinigingen bepaald.

Het advies bestaat uit: situatieanalyse (grondopbouw, grondwaterstanden, overige onttrekkingen/WKO omgeving, overige verontreinigingen); maatregelen (sanering, lozingen grondwater, monitoringsplan); bemalingsadvies (bemalingssysteem, prognose debiet, toetsing "Biowasmachine"); aanbevelingen en actieprogramma.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.