Project: bemalingsadvies sanering project Utrecht

bemalingadvies
figuur 1 - projectlocatie bemalingsadvies (opdrachtgever Aveco de Bondt)
Bodemsaneringen en bemalen, door de overheid worden voor diverse projecten eisen gesteld met betrekking tot de uitvoering van het project. Zoals verwachting verplaatsing (grondwater) verontreinigingen tijdens bemalen, de verwachte invloed op de omgeving tijdens werkzaamheden tot en met eisen lokale wetgeving (zoals Biowasmachine te Utrecht). Met trots presenteren we één van onze saneringsprojecten waarbij Loots Grondwatertechniek het bemalingsadvies heeft opgesteld.

bemalingsadvies software  modellering
Grondwaterstand tijdens bemalen
Loots Grondwatertechniek heeft een bemalingsadvies opgesteld in opdracht van Aveco de Bondt. Mobiele sanering van minerale olieverontreiniging te Utrecht, een verontreiniging welke verwijderd zal worden door middel van ontgraving. In dit bemalingsadvies is speciaal gekeken naar de invloed van WKO, natuurlijke verhang en een optimalisatie van de schematisering van de bodem. De optimalisatie van schematisering bodem maakt het mogelijk om het werkelijke verschil debiet te kunnen berekenen bij bronbemaling t.o.v. deepwellbemaling. Bij de toetsing "Biowasmachine" werd onder andere de verplaatsing van overige verontreinigingen bepaald.

Het advies bestaat uit: situatieanalyse (grondopbouw, grondwaterstanden, overige onttrekkingen/WKO omgeving, overige verontreinigingen); maatregelen (sanering, lozingen grondwater, monitoringsplan); bemalingsadvies (bemalingssysteem, prognose debiet, toetsing "Biowasmachine"); aanbevelingen en actieprogramma.