How to: Keuze wel of geen bemalingsadvies?

jan 20, 2012 0 comments
Soms eist het waterschap een bemalingsadvies vooraf het project, dit is ook regelmatig een reden voor vertraging van het project. Maar wanneer wel of niet kiezen om een bemalingsadvies te laten opstellen voor uw bouwput, bemaling of sanering? Laat ik duidelijk zijn een bemalingsadvies is niet altijd noodzakelijk bij uw ondergronds project.

Daarom een kleine opsomming wanneer ik wel aanbeveel contact op te nemen voor een bemalingsadvies:
  • Openbare aanbesteding, meerdere bemalers gaan inschrijven. U wilt wel dat de goedkoopste bemaler (die wellicht de minste lokale ervaring heeft) een goed functionerende bemalingsinstallatie plaatst
  • Grootschalige/langdurige bemalingen, als de huur van een bemaling een boven +-€1000,- per maand en het project een doorlooptijd heeft van >4-8 weken dan kan u een hoop geld besparen door vooraf een bemalingsadvies op te stellen en tijdens bemalen een aantal steekproeven te laten uitvoeren om te controleren dat de bemalingsinstallatie niet over een onnuttig dure overcapaciteit beschikt
  • Risicovolle omgeving (oude monumenten etc.), met veel risico's is het handig om een derde partij (adviesbureau/ geohydroloog) te hebben en vooraf de zaak te bekijken en duidelijk af te spreken welke partij instaat voor de risico's
  • U verwacht dat het waterschap zal eisen om het een en ander toe te lichten met betrekking tot de bemaling
Bij elke aanvraag zal worden bekeken worden of een bemalingsadvies een toegevoegde waarde heeft. Zo zal een dikke klei deklaag in combinatie met een kleine ontgraving vaak voor geen verassing zorgen. De offerte is vrijblijvend en wanneer een bemalingsadvies of bemaling niets zal voorstellen bent u de eerste die dat weet.

Door de unieke werkwijze van Loots Grondwatertechniek kunnen we in geheel Nederland u helpen op het gebied van bemalingsadvies. Lees hier meer over onze werkwijze.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australiƫ

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.