Toekomst

Dat we op een keerpunt zijn in de geschiedenis, is duidelijk. Iedere onderneming moet zichzelf de vraag stellen kunnen we zo doorgaan of niet? Het is de tijd om achterhaalde patronen te doorbreken.

Werk stroomt niet vanzelf binnen, ik (en vele anderen) kijk veel breder naar opdrachten, zo geef ik bijvoorbeeld ook sinds kort les in MicroFEM (grondwaterstroming) aan de civiele techniek studenten op de hogeschool.

Als zelfstandig geohydrologisch adviseur/ grondwaterspecialist heb ik gekeken naar wat ik kan veranderen om ook in deze tijd het beste eruit te halen. Graag deel ik twee verbeterpunten die bijdragen aan een hogere nauwkeurigheid = zekerheid, zonder dat daar kosten tegenoverstaan, dit kan omdat ik kies voor een investering en blik naar de toekomst. Gekeken is naar het geohydrologisch onderzoek en advies, waar is het fout gegaan (ervaringen in het verleden). Waar liggen kansen?

1) Gaten dichten tussen grondonderzoek en schematisering gegevens 
Wist u dat een sondering niks zegt over doorlatendheid en verticale weerstand van de grond? Of dat de boorstaat van een geotechnische boring sterk afhankelijk is van de boormeester zijn interpretatie? Mijn aanpak is heel simpel, met boorset of boorstelling voer ik (de geohydroloog) zelf het geohydrologisch onderzoek uit. De grondmonsters worden door mij getest en beoordeeld. Ik weet zeker dat dan het geohydrologisch onderzoek + advies aansluit op elkaar EN minstens zo belangrijk de kostprijs van het onderzoek+advies gaat omlaag.

2) Optimalisatie tool, blik op de toekomst
Investering, database gegevens optimaliseren, regelmatig is er een klein tot geen budget voor geohydrologisch onderzoek. In dit geval kunnen we terugvallen op gegevens zoals Dinoloket (TNO). De geohydrologische parameters welke gevonden worden op Dinoloket zijn zelden voldoende om een realistische berekening op te stellen, deze geohydrologische parameters optimaliseer ik altijd. Elke opdracht met geohydrologisch onderzoek (waarin ik graag investeer) is een waardevolle bron aan gegevens om mijn optimalisatie tool verder te ontwikkelen. Op lange termijn kan met deze data aanzienlijk tijd (adviesuren) worden bespaard en toch een hogere nauwkeurigheid bieden.

Deze investering vanuit Loots Grondwatertechniek, de honger naar hogere nauwkeurigheid, maakt het mogelijk (bij een advies) geohydrologisch onderzoek uit te voeren voor zeer aantrekkelijke tarieven. Een win-win situatie.