Toekomst

dec 12, 2011 0 comments
Dat we op een keerpunt zijn in de geschiedenis, is duidelijk. Iedere onderneming moet zichzelf de vraag stellen kunnen we zo doorgaan of niet? Het is de tijd om achterhaalde patronen te doorbreken.

Werk stroomt niet vanzelf binnen, ik (en vele anderen) kijk veel breder naar opdrachten, zo geef ik bijvoorbeeld ook sinds kort les in MicroFEM (grondwaterstroming) aan de civiele techniek studenten op de hogeschool.

Als zelfstandig geohydrologisch adviseur/ grondwaterspecialist heb ik gekeken naar wat ik kan veranderen om ook in deze tijd het beste eruit te halen. Graag deel ik twee verbeterpunten die bijdragen aan een hogere nauwkeurigheid = zekerheid, zonder dat daar kosten tegenoverstaan, dit kan omdat ik kies voor een investering en blik naar de toekomst. Gekeken is naar het geohydrologisch onderzoek en advies, waar is het fout gegaan (ervaringen in het verleden). Waar liggen kansen?

1) Gaten dichten tussen grondonderzoek en schematisering gegevens 
Wist u dat een sondering niks zegt over doorlatendheid en verticale weerstand van de grond? Of dat de boorstaat van een geotechnische boring sterk afhankelijk is van de boormeester zijn interpretatie? Mijn aanpak is heel simpel, met boorset of boorstelling voer ik (de geohydroloog) zelf het geohydrologisch onderzoek uit. De grondmonsters worden door mij getest en beoordeeld. Ik weet zeker dat dan het geohydrologisch onderzoek + advies aansluit op elkaar EN minstens zo belangrijk de kostprijs van het onderzoek+advies gaat omlaag.

2) Optimalisatie tool, blik op de toekomst
Investering, database gegevens optimaliseren, regelmatig is er een klein tot geen budget voor geohydrologisch onderzoek. In dit geval kunnen we terugvallen op gegevens zoals Dinoloket (TNO). De geohydrologische parameters welke gevonden worden op Dinoloket zijn zelden voldoende om een realistische berekening op te stellen, deze geohydrologische parameters optimaliseer ik altijd. Elke opdracht met geohydrologisch onderzoek (waarin ik graag investeer) is een waardevolle bron aan gegevens om mijn optimalisatie tool verder te ontwikkelen. Op lange termijn kan met deze data aanzienlijk tijd (adviesuren) worden bespaard en toch een hogere nauwkeurigheid bieden.

Deze investering vanuit Loots Grondwatertechniek, de honger naar hogere nauwkeurigheid, maakt het mogelijk (bij een advies) geohydrologisch onderzoek uit te voeren voor zeer aantrekkelijke tarieven. Een win-win situatie.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.