Ondergronds bouwen: bemaling

okt 28, 2011 0 comments
Ondergronds bouwen heeft potentie, denk aan grote isolatiewaarde van ondergrondse ruimtes, ruimtebesparing en beperkingen in vergunningen aan de oppervlakte. Ondergronds bouwen staat voor energiebesparende, comfortabele ruimtes voor bijvoorbeeld opslag of parkeergelegenheid. Een  meerwaarde voor onroerend goed.

bemalingsadvies voorbeeldIn ontwikkelingsfase van ondergronds bouwen is het soms complex te bepalen of risico's en kosten uiteindelijk wel opwegen tegenover de meerwaarde van ondergronds bouwen. Risico's en kosten van tijdelijk bemalen en kostbare alternatieven zoals waterdichte bouwput varianten zoals onderwaterbeton, foliepolder, bodeminjectie, en damwanden komen in beeld. De fasering ontwerp tot uitvoering met verschillende partijen met elk hun eigen belang helpen daarbij niet, tegenvallers bij uitvoering als resultaat.

De Nederlandse bodem mag dan wel variabel zijn, het biedt mogelijkheden, wij spreken dan voor het onderdeel bemalen. Zeker nu de grondwaterbelasting is vervallen en de techniek rondom bemaling de laatste jaren sterk is ontwikkeld. Er zijn een aantal bemalers welke door sterke samenwerking met geohydroloog risico's stuk voor stuk kunnen beperken tot een acceptabel niveau.
Dus niet gemakshalve uitwijken naar een kostbaar alternatief in vroeg stadium of onrealistische veiligheidsmarge aanhouden. De benadering van de werkelijke grenzen op bemalingsgebied op basis van effectief geohydrologisch onderzoek en overleg met constructeur + geotechnisch adviseur, dit is de meerwaarde van een goede geohydroloog, dit is de missie van Loots Grondwatertechniek.

Met Loots Grondwatertechniek hoeft u geen zorgen te maken om grondwater & bouwput. Wij zorgen voor duidelijkheid en oplossingen. Wij zijn tevens ten alle tijden geïnteresseerd in ontwikkelingen. Als u onze visie deelt dan komen komen we graag in contact met u om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australië

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.