[vakblad Geotechniek] Bemalingen: bron van geohydrologische parameters

sep 23, 2011 0 comments
geohydrologisch advies
Klik op afbeelding
voor het artikel.
Het vakblad Geotechniek heeft in 2010 een artikel van Hugo Thijssen gepubliceerd. In dit artikel wordt gerefereerd aan het afstudeerproject van ing. Erik Loots.

Het afstudeerproject ligt aan de basis van Loots Grondwatertechniek. Met verkregen data is het mogelijk meer te bieden met bestaande gegevens, de overheid bied steeds meer informatie online aan. Bijvoorbeeld sonderingen en geohydrologische parameters in heel Nederland. We gebruiken onder andere DINOloket (in combinatie met 20 andere databases met geohydrologische gerelateerde informatie) om u te voorzien van een zo goed mogelijk gefundeerd advies. Het inschatten van de kwaliteit van diverse informatiebronnen is van het grootste belang, tenslotte zijn de meeste databases niet ingericht voor geohydrologische (bemalings) berekeningen.

Quote artikel:
"Om wat meer systematiek hierin aan te brengen en om een vergelijking te maken tussen de verschillende bronnen van informatie heeft Erik Loots in het kader van zijn afstuderen 8 bemalingen op verschillende plaatsen in Nederland in detail geanalyseerd (Bouwputbemalingen; van praktijkmetingen naar rekenwaarde watervoerend pakket, mei 2009). Hieruit volgen parameters voor verschillende lagen (transmissiviteit voor goed watervoerende lagen, weerstand voor slecht doorlatende lagen). De (samengestelde) transmissiviteiten (kD-waarden) afkomstig van de analyse zijn vergeleken met de gegevens van de Grondwaterkaart en van REGIS II.0."

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.