Grondwaterbelasting afgeschaft per 2012

Volgens de Miljoenennota 2012 zal de grondwaterbelasting verdwijnen per 1 januari 2012.  Dit zal de manier van denken omtrent grondwater bij ondergrondse civiele en bouwprojecten serieus beïnvloeden. Voor enkele bestaande plannen/ontwikkelingen is het de moeite waard om het bouwputontwerp/ bemalingsadvies te herzien.

grondwaterbelasting
Op dit moment wordt grond-
waterbelasting door de
belastingdienst geheven
Op dit moment is een gesloten bouwkuip of werken met bemaling i.c.m. retourbemaling een vaak gekozen oplossing bij ondergronds bouwen. Waarbij de risico's en omgeving maatgevend zijn. Retourbemaling zal voor (enkele) projecten komen te vervallen en worden vervangen door een bemaling in combinatie met wateroverslag naar de dichtstbijzijnde watergang met voldoende capaciteit. 

Er zal meer vrijheid en kansen ontstaan in het ontwerp van onttrekkingssystemen voor ondergrondse projecten, wij verwachten dat dit meer kansen bied voor betrouwbare en/of goedkope bemalingen. 

We houden u op de hoogte van het laatste grondwaternieuws. Ook kunt u abonneren op onze nieuwsbrief in de linker kolom.