Grondwaterbelasting afgeschaft per 2012

sep 25, 2011 0 comments
Volgens de Miljoenennota 2012 zal de grondwaterbelasting verdwijnen per 1 januari 2012.  Dit zal de manier van denken omtrent grondwater bij ondergrondse civiele en bouwprojecten serieus beïnvloeden. Voor enkele bestaande plannen/ontwikkelingen is het de moeite waard om het bouwputontwerp/ bemalingsadvies te herzien.

grondwaterbelasting
Op dit moment wordt grond-
waterbelasting door de
belastingdienst geheven
Op dit moment is een gesloten bouwkuip of werken met bemaling i.c.m. retourbemaling een vaak gekozen oplossing bij ondergronds bouwen. Waarbij de risico's en omgeving maatgevend zijn. Retourbemaling zal voor (enkele) projecten komen te vervallen en worden vervangen door een bemaling in combinatie met wateroverslag naar de dichtstbijzijnde watergang met voldoende capaciteit. 

Er zal meer vrijheid en kansen ontstaan in het ontwerp van onttrekkingssystemen voor ondergrondse projecten, wij verwachten dat dit meer kansen bied voor betrouwbare en/of goedkope bemalingen. 

We houden u op de hoogte van het laatste grondwaternieuws. Ook kunt u abonneren op onze nieuwsbrief in de linker kolom.


Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.