Noord-Holland t.o.v. NAP

jul 5, 2011 0 comments
Noord Holland t.o.v. NAP
Klik op de afbeelding voor details
In de rechter afbeelding is Noord-Holland globaal verdeeld in 2 gebieden in een lage resolutie. Alles wat blauw gemarkeerd is ligt beneden NAP, de niet gemarkeerde delen liggen boven NAP. De kaart kunt u gebruiken voor projecten in Noord-Holland, voor bijvoorbeeld verwachte diepte grondwater, of bemalingmethode.

In de gebieden beneden NAP zal eerder sprake zijn van grondwater of spanningswater bij ontgravingen. Ook vind je bij kleine ontgravingen (oppervlak <10m2) tot kleine diepte soms zeer weinig grondwatertoestroom (waardoor zeer goedkope oplossingen mogelijk zijn).
In de gebieden boven NAP zie je vaak veel bebouwing of duingebied. Hier is bronbemaling vaak een zeer geschikte oplossing, die wij graag voor u plaatsen en onderhouden. Soms loont het wel om in droge periodes te ontgraven (waardoor de grondwaterstand beneden ontgravingsniveau is), hierbij kan Loots Grondwatertechniek assisteren met snelle oplossingen (bij bijvoorbeeld extreme regenval).*De kaart is niet voldoende om complete bemalingen te dimensioneren, parameters zoals kD-waarde, stijghoogte zijn nodig voor een compleet beeld.
Loots Grondwatertechniek helpt graag bij het ontwerpen, onderzoeken en/of uitvoeren van de bemaling. We beschikken over het R. Loots BV-archief, Grondwaterkaart en gegevens via TNO, eventueel uitgebreid met onderzoek op projectlocatie. We denken graag mee met u voor de hoogste prijs/kwaliteit bij elk bemaling project.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australiƫ

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.