Ervaring

jul 6, 2011 0 comments
Loots is terug, enkelen weten het waarschijnlijk, van 1926 tot 1986 was R. Loots B.V. Stompetoren een bedrijf waar vele moeilijke bemalingsklussen en diep boringen zijn uitgevoerd. Anno 2011 is Loots terug, de kennis is gelukkig niet verloren gegaan, met behulp van nieuwe technologie richten we ons op grondwater onderzoek - advies en uitvoering van diverse werkzaamheden.

Loots Grondwatertechniek is  gestart midden 2011 door ing. Erik Loots en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot innovatief en onderscheidend adviesbureau (zie bijvoorbeeld onze gratis webtools). Voor 2011 heeft Erik Loots kennis en ervaring opgedaan bij bekende bedrijven in de Nederlandse bemalingswereld, Mos Grondwatertechniek, Hoebe Bronbemaling, Mos Grondmechanica (geohydrologie). Met een brede scholing (bachelor civiele techniek) en veel ervaring in (maar ook buiten) het vakgebied grondwatertechniek. Erik Loots is ook betrokken geohydroloog/bemalingsexpert voor de afdeling Civiele Techniek Hogeschool INholland.

Juist nu in deze tijden kunnen we u begeleiden met het uitstippelen van de beste route naar ondergronds bouwen op basis van vele richtlijnen, protocollen, vergunningen, wetten, meldingsplichten etc.

Afgelopen jaren zijn diverse wetten gewijzigd, aanpak van grondwater problematiek, bemalingen en ondergronds bouwen veranderd hierdoor langzaam. Als onafhankelijke specialist helpen we u graag bij onderzoek, advies en begeleiding van efficiĆ«nt ondergronds bouwen. Kijk bij onze diensten voor meer informatie.

Wat Loots Grondwatertechniek onderscheid ten opzichte van concurrentie is een innovatie houding en onafhankelijke positie op de markt. We investeren veel in onderzoek naar alternatieve kostenbesparende bouwwijzen met als doel u verder te helpen dan alleen berekenen van debiet en pompvermogen. 


Zie het projecten overzicht voor enkele referenties: http://www.lootsgwt.com/search/label/Projecten


Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.