Design & construct bemaling en/of bouwput


Bij een tender, UAV-GC of projecten met EMVI score ondersteuning op het gebied van bemalingen door een expert.

De mogelijkheden zijn vaak onbegrensd in een ontwerpstadium als de hoofdaannemer de onderaannemers vraagt mee te denken. De praktijk is echter ook een onderaannemer welke de grondwaterbeheersing uitvoert maar de risico's niet kan/gaat dragen.

Een retourbemaling functioneert niet, de bouwput wordt niet droog of is instabiel. Of er ontstaat schade aan de omgeving. Dit komt vaker voor dan gewenst, de faalkosten stijgen exponentieel naarmate de oplossing niet gevonden wordt.

Loots Grondwatertechniek is bekend voor support aan hoofdaannemers welke problemen hebben. Ook is Loots Grondwatertechniek de partner tijdens de ontwerpfase van een werk:
  • Het creĆ«ren van realistische uitgangspunten in de ontwerpfase zodat het project in de praktijk gemaakt kan worden;
  • Het onderzoeken van de wensen van de opdrachtgever, haalbaarheid en effectiviteit maatregelen.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

Algemeen over bemalingsadvies