Werkvoorbereiding en toezichthouden

Bij werkvoorbereiding worden de volgende diensten aangeboden:
  • Verkrijgen van bemalingsvergunning (inclusief opstellen vergunningsonderbouwend bemalingsadvies, opstellen bemalingsplan inclusief benodigde tekeningen bemaling)
  • Bij kleinere bemalingen volstaat vaak een melding, ook dit kunnen we verzorgen (afhankelijk van wensen opdrachtgever kan gekozen worden van volledig uitbesteden melding tot telefonische ondersteuning)
Bij uitvoering worden de volgende toezichthouding diensten aangeboden:
  • Beoordeling en vergelijken aanbiedingen bemaling aannemers
  • Controle uitvoering, milieudelict voorkomen, controle of voldaan  wordt  tijdens uitvoering aan eisen Waterschap/ Hoogheemraadschap/ Gemeente (in opdracht van aannemer, gemeente of waterschap)
  • Troubleshooting, onderzoek oplossing waarom bouwput of bemaling niet voldoet (bijvoorbeeld natte of onstabiele bouwput)
We werken altijd met één uitgangspunt, slim grondwaterstand verlagen in plaats van brute kracht en een overvloed van bemalingsmaterieel neerzetten. Naast de economische oplossing kunnen we ook milieuvriendelijke oplossingen ontwerpen, waarbij gekeken wordt naar minimalisering van debiet (finetuning bemaling), optimalisering pompen/ energieverbruik.

Bij uitvoering van bemalingen dient gewerkt te worden conform:
  • BRL SIKB 2100 Mechanisch Boren, kort samengevat: bij diepere mechanische boringen moet de deklaag hersteld worden. Dus een kleilaag moet worden aangevuld met klei in het boorgat en een zandlaag met grind of zand. Deze werkwijze voorkomt dat (grond)waterkwaliteit verslechterd, bijvoorbeeld dat het oppervlaktewater niet zout wordt of verkleurd door het lekkende water uit het onderliggende watervoerende pakket.  
Tevens dient u rekening te houden met:
  • Bouwend Nederland, bij (grote) bouwprojecten is het soms verplicht dat de onderaannemer/bemaler lid is. Bij rioolwerk en infraprojecten is dit vaak niet benodigd
  • VCA* voor uitvoeren bronbemalingen en grondboringen
  • (deze richtlijn is in ontwerpfase) BRL SIKB 12000 Tijdelijke bemalingen voor Waterschappen, kort samengevat: deze richtlijn is nog niet geldig. In de toekomst is het plan om (al dan niet verplicht) bij bemalingen meer controle te houden over de kwaliteit. Dit door middel van collegiale toets  en richtlijnen  eisen voor bemalingsadvies (zodat alle risico's vooraf in beeld zijn)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Loots +31(0)653392188 of info@lootsgwt.com