bemalingsadvies bouw- en woonrijp maken Kruisvaartkade te Utrecht

In opdracht van BK ingenieurs is een bemalingsadvies opgesteld voor bouw- en woonrijp maken. Plaatsen van riolering, pompputten, persleidingen, ov-kabel en grondverbetering. Een project met bijna alle aspecten. In centrum Utrecht, dus mobiele grondwaterverontreinigingen welke beschouwd zijn (inclusief bepaling maatregelen ter beheersing van risico's).