Radijsteelt grondwateronttrekking

Voor het beregenen radijsteelt te Rijnsburg was een advies en vergunning noodzakelijk in Hoogheemraadschap van Rijnland. Loots Grondwatertechniek heeft in opdracht van Cees de Mooy jr. de vergunningsaanvraag, het advies en de MER aanmeldnotitie opgesteld.