[project] ontwerp waterhuishouding Van der Kaaijstraat en omgeving Alkmaar

jul 19, 2017 0 comments
In opdracht van Kwinfra heeft Loots Grondwatertechniek een ontwerp voor de waterhuishouding gemaakt voor de Van der Kaaijstraat en omgeving in Alkmaar.

De gemeente Alkmaar heeft een beleidsplan stedelijk water. Het waterhuishouding ontwerp toetst 3 oplossingsrichtingen op basis van de speerpunten van de gemeente. Door het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen werd de waterhuishouding inzichtelijk voor de opdrachtgever, de gemeente en omgeving. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever en de gemeente de beste oplossing kunnen kiezen.

Speerpunten beleidsplan stedelijk water:
1. Het beperken van risico’s ten aanzien van wateroverlast ten gevolge van grondwater;
2. Rekening houden met de toekomst wanneer door klimaatverandering grotere
systeembelastingen in de vorm van hevige buien kunnen optreden;
3. Het verbeteren van waterkwaliteit en zorgen voor voldoende zoet water;
4. Wateroverlast voorkomen door slimme keuzes in de inrichting van de openbare ruimte.
5. Als ontwateringscriterium van het openbare terrein wordt minimaal 0,70 m beneden het
wegniveau aangehouden.

Aanvullend heeft Loots Grondwatertechniek een opdracht ontvangen voor een bemalingsadvies met zettingsprognose.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

Wat is een spanningsbemaling?

Beschouw de ontgraving als een vrachtschip vol zand; de bodem van het schip ver…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.