Rioolvervanging bemalingsadvies Obdam

Na een eerder bemalingsadvies in Obdam (Dr. Lohanstraat) is in 2016 ten behoeve van groot riool onderhoud Poststraat een bemalingsadvies opgesteld in opdracht van Beemsterboer BBS bronbemaling BV.  Voor dit werk moest 400 m1 tijdelijke sleuf worden gegraven, in deze sleuf kon een IT-, HWA- en DWA-riool worden aangelegd. Gebruik is gemaakt van sonderingen van Beemsterboer voor de schematisatie van de bodem.