[project] bouw fietstunnels zuidelijke omlegging Oudenbosch

In opdracht van Dura Vermeer heeft Loots Grondwatertechniek voor meerdere fietstunnels, duikers en andere ondergrondse objecten bemalingsadviezen en geohydrologische adviezen opgesteld. Dit van tenderfase tot en met uitvoeringsfase. De werkzaamheden en debieten komen in de praktijk goed overeen met de adviezen.