Project: Kwakelkade 23-24 Alkmaar (werkvoorbereiding, monitoring en toezichthouden)

Opdrachtgever:  Hein Jong Projectontwikkeling B.V.
Locatie:              Kwakelkade 23-24 te AlkmaarBouw van kelder. Overleg bevoegd gezag met betrekking tot wijzigingen uitvoeringsmethode bouwput (wijziging onttrekkingsvergunning Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Voorbereiding en begeleiding bemalers, verzorgen monitoring (vervuilingseenheden en debiet) en toezichthouden beperken debiet bemaling.

Daarnaast ondersteuning sanering, berekening grondwaterstroming snelheid en verplaatsing verontreiniging. Verzorgen meldingen sanering.